Nieuws

WOZ waarde bezwaar maken, waarom?

administratiekantoor Veenendaal

De Waardebepaling Onroerende Zaken, oftewel de WOZ beschrijft de hoogte van de waarde van je woning of ander (bedrijfs)pand. De gemeente is verantwoordelijk voor het bepalen van de WOZ waarde en stuurt je deze elk jaar toe in een waardebeschikking. Wat niet veel mensen weten, is dat het mogelijk is om een WOZ waarde bezwaar bij de gemeente in te dienen. De mensen die dit wel weten, nemen in de meeste gevallen de moeite niet om een WOZ waarde bezwaar in te dienen. Daarbij leeft men in veel gevallen in de veronderstelling dat de kans op een goedgekeurd bezwaar niet erg groot is. Het blijkt dat slechts 2% van de huiseigenaren daadwerkelijk bezwaar aantekent tegen de hoogte van de WOZ waarde. Dit is relatief laag, zeker als je weet dat meer dan de helft van de bezwaarprocedures uiteindelijk wordt gehonoreerd. 

Het nut van een WOZ waarde bezwaar

Waarom zou je überhaupt de hoogte van de WOZ waarde aanvechten, vraag je je misschien  af? Dit heeft te maken met de jaarlijks belastingen en andere heffingen die je afdraagt richting de gemeente en Belastingdienst. De hoogte van de WOZ heeft direct invloed op bijvoorbeeld rioolheffingen, waterschapsbelastingen, eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting en vermogensbelasting. De stelregel is: hoe hoger de WOZ, des te meer belastingen je betaalt. De gemiddelde besparing op jaarbasis na een gehonoreerd bezwaar is gemiddeld zo’n 270 euro. Dit is snel verdiend zou je zeggen, zeker als je weet dat de kans op succes relatief hoog is. Je moet dan wel gegronde redenen hebben om een WOZ waarde bezwaar in te dienen. Het kan zinvol zijn om een partij in de arm te nemen, die je kan helpen met de gehele bezwaarprocedure.   

Argumenten voor een lagere WOZ waarde

De gemeente kijkt standaard naar een aantal zaken, op basis waarvan ze elk jaar de WOZ waarde bepaalt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de grootte en de inhoud van de woning, de staat van de woning  en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. In sommige gevallen voert de gemeente steekproefsgewijs een taxatie uit. Er zijn in sommige gevallen echter aanwijsbare zaken te benoemen, die van invloed zijn op de WOZ waarde maar niet zijn meegenomen in de berekening. Stel je maar eens voor: er is asbest aangetroffen in de woning, je zit middenin een verbouwing of je hebt een hopeloos verouderde badkamer of keuken. En dan is het ook nog zo dat de buurt schrikbarend achteruit holt en dat er plannen zijn om een vuilstortplaats bij jou in de buurt aan te leggen. Dit zijn allemaal zaken die een negatieve invloed hebben op de waarde van je woning en dus een WOZ waarde bezwaar rechtvaardigen.  

Hoe dien je een WOZ waarde bezwaar in?

Je kunt zelf uitzoeken hoe je een bezwaarprocedure opstart, of je kunt dit traject uit laten voeren door een gespecialiseerde partij. Dit laatste scheelt je veel tijd, bovendien vergroot dit ook nog eens de kans op succes. En wordt je bezwaar gehonoreerd, dan zijn de kosten die je bespaart vrijwel altijd hoger dan de kosten die je hebt gemaakt. Het is daarbij wel van belang dat je het bezwaar indient binnen zes weken nadat je de waardebeschikking hebt ontvangen.  

Benieuwd naar de mogelijkheden van een WOZ waarde bezwaar? Neem dan snel contact op via https://www.bezwaarmaker.nl/

Similar Posts