Nieuws

Hoe kan het dat veel mensen een hoge WOZ waarde hebben?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Het is de waarde die een woning heeft en wordt elk jaar in januari bepaald door gemeenten. Op basis van de WOZ worden gemeentelijke belastingen en heffingen bepaald. Deze WOZ wordt bepaald door het taxeren van vergelijkbare woningen die rond die tijd verkocht zijn. Een taxateur hoeft niet elk pand te bezoeken, maar stelt de waarde van een huis door middel van een computer vast. Het taxatieverslag wordt meegestuurd als bijlage bij de WOZ beschikking. Klinkt dit als moeilijke taal en wil je meer weten over WOZ bezwaar en WOZ in het algemeen? Lees dan deze blog voor meer info.

Waar de WOZ waarde voor gebruikt wordt

De WOZ waarde van een pand of woning wordt gebruikt door verschillende overheidsinstanties. Zij gebruiken de WOZ waarde om belastingen te berekenen. Gemeenten gebruiken de WOZ waarde om onroerendezaakbelasting en het rioolheffing te bepalen. De Belastingdienst gebruikt de waarde van de WOZ voor het bepalen van de inkomstenbelasting, de schenkbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting. De Waterschappen gebruiken de WOZ waarde om de watersysteemheffing te bepalen.

Een hoge WOZ waarde?

Bij WOZverminderen kun je je WOZ laten berekenen. Als je een koophuis hebt, krijg je doorgaans in januari een brief met daarin de WOZ waarde van je woning. Vaak wordt er gedacht dat het beter is om een lagere WOZ waarde te hebben, maar dit is niet altijd het geval. Qua koopkracht is een lagere WOZ waarde prettig, want je betaalt minder belasting en minder eigenwoningforfait. Maar als je je huis wilt verkopen, is een hoge WOZ waarde een pre. Kopers vinden het vaak prettig als een huis een hogere WOZ waarde heeft dan de vraagprijs en banken zien het liefst een realistische WOZ waarde als er een tweede hypotheek wordt afgesloten. Bij een lagere WOZ waarde betaal je dus minder belasting, maar een hoge WOZ waarde heeft ook zijn voordelen.

Similar Posts